Javne nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti u PDF formatu pogledajte ODVJE

Pročitaj više »

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti u PDF formatu pogledajte ODVJE

Pročitaj više »

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 57/14 i 28/15) JPU “Boško Buha”, donosi, PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019 GODINU Kompletan plan u PDF formatu pogledajte OVDJE

Pročitaj više »

Pravilnik o hitnim nabavkama JPU “Boško Buha”

JPU „BOŠKO BUHA“ ROŽAJE Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 042/11, 057/14, 028/15 i 042/17) i člana 22 Statuta JPU ” Boško Buha” Rožaje br.49 od 28.02.2011. godine, Direktor JPU ” Boško Buha” Rožaje donosi P R A V I L N I K O SPROVOĐENJU POSTUPAKA HITNIH NABAVKI   PRAVILNIK U PDF …

Pročitaj više »

Pravilnik o malim nabavkama JPU “Boško Buha”

JPU „BOŠKO BUHA“ ROŽAJE Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), predsjednik opštine Rožaje donosi: P R A V I L N I K za postupanje JPU „Boško Buha“ Rožaje …

Pročitaj više »