Pravilnik o malim nabavkama JPU “Boško Buha”


JPU „BOŠKO BUHA“ ROŽAJE

Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), predsjednik opštine Rožaje donosi:

P R A V I L N I K

za postupanje JPU „Boško Buha“ Rožaje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti

 


PRAVILNIK U PDF FORMATU MOŽETE OTVORITI  OVDJE