Lična karta ustanove

Javna predškolska Ustanova “Bosko Buha” Rožaje osnovana je odlukom Skupštine opštine Rožaje 1981. Godine, i bavi se predkolškim vaspitanjem i obrazovanjem djece uzrasta od jedne godine pa do polaska u školu.

Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem djece, vodi se briga o djeci i pruža pomoć roditeljima u poboljšanju kvaliteta života porodice i djece u cilju stvaranja uslova za život, razvoj i učenje. Predškolsko vaspitanje u Ustanovi obuhvata vaspitno obrazovni rad, njegu i staranje nad djecom na osnovama nauke i pedagoške prakse, kao i na osnovu interesa i potreba gradjana ove opštine.,

U Ustanovi sa za rad sa djecom koristi sedam prostorija u kojima borave djeca, dvije trpezarije, soba za medicinsko osoblje i zbornica. U odvojenim zgradama se nalaze sala za sportsku rekereaciju, kuhinja , magacini i kancelarije za administraciju. Ispred zgrade nalazi se ogradjena travnata povrsšina od 2.911 m2, na kojoj su postavljene vrteske, tobogani, pješcanik i ostale sprave za igru djece na otvorenom. Objekat Ustanove je bivša zgrada Doma zdravlja koja je 1981.godine adaptirana za potrebe predškolske ustanove