Plan javnih nabavki za 2019. godinu

U skladu sa članom 38 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 57/14 i 28/15) JPU “Boško Buha”,
donosi,

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019 GODINU

Kompletan plan u PDF formatu pogledajte OVDJE