Ebu Davud

Upis djece u školsku 2022/2023. god.

Poštovani roditelji! 🔊Obavještavamo vas da će dostupnost platforme za elektronski upis djece u javne predškolske ustanove za školsku 2022/23. godinu biti moguć od 25. maja do 15. juna 2022. godine preko portala www.upisi.edu.me 🔊 Roditelji djece koja se po prvi put upisuju u ustanovu ili su bila ispisana tokom školske 2021/2022. godine će podnositi prijavu za upis elektronskim putem, a …

Pročitaj više »

Obavještenje o ishodu poziva

Obavještenje o ishodu poziva za prikupljanje ponuda za prodaju pokretnih stvari – sistemom zatvorenih koverti Otvorite fajl u PDF-u

Pročitaj više »

Javni poziv

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju pokretnih stvari – sistemom zatvorenih koverti   Otvorite fajl u PDF-u

Pročitaj više »

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu Otvorite fajl u PDF-u

Pročitaj više »

Plan integriteta

Plan integriteta Otvorite fajl u PDF-u

Pročitaj više »

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu Otvorite fajl u PDF-u

Pročitaj više »

Ugovor o isporuci roba

Ugovor o isporuci roba Otvorite PDF file

Pročitaj više »

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti Otvorite PDF flie  

Pročitaj više »

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti  

Pročitaj više »

Odluka o pokretanju nabavke male vrijednosti

Naručilac: JPU „Boško Buha“ Rožaje Broj: 01-374/1 Datum:  22.06.2020.godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika br.459 od 27.12.2017. godine za sprovođenje nabavke male vrijednosti JPU „Boško Buha“ Rožaje, direktor JPU „Boško Buha“ Rožaje  donosi, ODLUKU o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti JPU „Boško Buha“ Rožaje pokreće postupak …

Pročitaj više »