Upis djece u školsku 2022/2023. god.

Poštovani roditelji!

🔊Obavještavamo vas da će dostupnost platforme za elektronski upis djece u javne predškolske ustanove za školsku 2022/23. godinu biti moguć od 25. maja do 15. juna 2022. godine preko portala
🔊 Roditelji djece koja se po prvi put upisuju u ustanovu ili su bila ispisana tokom školske 2021/2022. godine će podnositi prijavu za upis elektronskim putem, a web adresa je www.upisi.edu.me
🔊 E-upis u vrtiće obavija se na istoj adresi kao i upis u osnovne škole i roditelji će to moći da obave bez čekanja u redovima i dolaska u ustanovu. Portal će biti dostupan od 25. maja do 15, juna 2022. godine u bilo koje doba dana i noći. Procedura upisa je krajnje jednostavna, unošenjem matičnog broja djeteta, povlači se veliki broj podataka. Tako neće biti potrebe za izvodom iz matične knjige rođenih, ali ni potvrdom centara za socijalni rad.
🔊 Djeca koja su prethodne 2021/22. godine pohađala programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja smatraće se upisanim od 01. septembra 2022. godine.
🔊 Naravno, upis u vrtić se može obaviti i lično, dolaskom u vrtić.
🔊 Ugovori o boravku i ishrani djece će se sklapati početkom nove školske godine.

🍀🍀🍀🍀

Kontakt: Enida Hadzić 068/606-525
JPU “Boško Buha” Rožaje